• Zwroty i reklamacje

FORMULARZ ZWROTU

 

Nr zamówienia ………………………………. data zamówienia…………………………….

Nr paragonu/faktury…………………………………………………………………………...

Imię i Nazwisko …………..…………………………………………………………………..

Adres ………………………………………………………………………………………….

 

 

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Cena

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Przyczyna zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy

Proszę o podanie danych do wypłaty środków na rachunek bankowy

Właściciel rachunku (imię i nazwisko)……………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………………………….

Nazwa banku prowadzącego rachunek……………………………………………………….

Nr konta (26 cyfr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oświadczam, że zwracany towar nie był używany.

 - Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu określone w Regulaminie sklepu.

 

Data i Podpis klienta